מדריך היערכות במסים

 

17.2.9    החלטת מיסוי 2983/16 מיום 8.2.2016 – מועד תחילת התושבות במקרה של העברת מרכז החיים לישראל שלא בסמוך למועד קבלת תעודת עולה ממשרד הקליטה

בני זוג תושבי מדינת אמנה (להלן: "המדינה הזרה") ולהם שלושה ילדים קטינים. בספטמבר 2010 הגיע הבעל לישראל על מנת להעתיק את מקום מגורי בני הזוג לישראל במהלך אותה שנה. או אז, פנה למשרד הפנים ולמשרד הקליטה לשם קבלת תעודת זהות ותעודת עולה. לאור פנייתו קיבל הבעל תעודת עולה בשנת 2010. אולם, בני הזוג החליטו שלא לעלות לישראל בשנת 2010. בחלוף השנים, בשנת 2013 רכשו בני הזוג דירה בישראל. ביום 3 באוגוסט 2014 העתיקו בני הזוג את מרכז חייהם לישראל, רשמו את ילדיהם ללימודים בישראל ועובר להגעתם אף מכרו את דירתם במדינה הזרה והודיעו למדינה הזרה על עזיבתם ועלייתם לישראל.

בני הזוג ביקשו לאשר כי הינם תושבי ישראל לראשונה (כמשמעות מונח זה בסעיף 14(א) לפקודה) מיום 3 באוגוסט 2014.

הוחלט כי חרף העובדה שהבעל קיבל תעודת עולה בשנת 2010, לאור זאת כי בפועל לא העביר את מרכז חייו לישראל באותה השנה, לא ייחשב לתושב ישראל לראשונה ממועד קבלת תעודת העולה. בני הזוג ייחשבו ל"תושב ישראל לראשונה" החל מיום 3 באוגוסט 2014, ובלבד שמיום זה  ימשיך להיות מרכז חייהם בישראל. בהתאם לכך, בני הזוג יהיו זכאים להטבות מכוח  סעיפים 14 ו-97 לפקודה החל מיום 3 באוגוסט 2014.