מדריך היערכות במסים

 

17.2   הגדרת "תושבות" לעניין דיני המס

במסגרת הרפורמה שונתה בבסיסה שיטת המיסוי הנהוגה בארץ ממיסוי טריטוריאלי ברובו לשיטת מיסוי על בסיס כלל עולמי (פרסונלי), כלומר, מיסוי על פי מבחן "התושבות". תושב ישראל ימוסה על כלל הכנסותיו בין אם הכנסות אלה מופקות בישראל ובין אם בחו"ל ועל כן ישנה חשיבות מכרעת לסוגיית הגדרת תושבות לצרכי המס של הנישום.

להלן נסקור את מבחן התושבות הן ליחידים והן לחבר בני-אדם לפי התיקון לפקודה אשר תחולתו הינה על הכנסה משנת 2003 ואילך: