מדריך היערכות במסים

17.16.3           שלילת פטור ממס במתנה לתושב חוץ

במסגרת הרפורמה נקבע כי הפטור ממס שניתן על מתנה לקרוב או מתנה ליחיד אחר ובתנאי כי הוכח שהמתנה ניתנה בתום לב, יחול רק כל עוד מקבל המתנה אינו תושב חוץ.