מדריך היערכות במסים

17.13   אדם שחדל להיות תושב ישראל

במסגרת הרפורמה במס הכנסה (תיקון מספר 132) הוטל חיוב במס על נכסים של אדם שחדל להיות תושב ישראל ("מכירה רעיונית").

להרחבה בעניין זה ראה סעיף 11.8 למדריך המס.