מדריך היערכות במסים

16.13 שימוש לרעה באישור פטור מניכוי מס במקור

כחלק מתופעת החשבוניות הפיקטיביות, קיימים מקרים של "גניבת זהות" מנישומים שלהם אישור לפטור מניכוי מס במקור.

לאור זאת, כמפורט בהודעתה של רו"ח פזית וקסלמן, סמנכ"לית בכירה ברשות המסים, הרשות פיתחה ישום חדש בשע"מ המאפשר להציג במערכת ניכוי מס במקור את האישור ניכוי מס במקור רק לרשימת לקוחות שתיקבע על ידי הנישום, תוך שכל לקוח אחר שיכנס למערכת יידרש לנכות מס במקור בשיעור המירבי.