מדריך היערכות במסים

16.11 עמדות חייבות בדיווח

ביום 9.12.2015 התקבל בכנסת חוק לפיו נקבעו הוראות המחייבות דיווח בעת נקיטת עמדה המנוגדת לעמדתה הרשמית של רשות המסים, כאשר נקיטת עמדה כאמור, מייצרת יתרון מס. במסגרת רשימת העמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי לשנת 2016 ולשנת 2017, כפי שפורסמה על ידי רשות המיסים, נקבעו בין היתר עמדות החייבות בדיווח, הנוגעות להיבטי