מדריך היערכות במסים

15.2.10 דוח תיאום אינפלציוני – סעיף 25 לחוק התיאומים

סעיף 25 לחוק התיאומים הקובע הוראות לעניין הגשת דוח אינפלציוני יחד עם הדוח השנתי לפי סעיף 131 לפקודה ימשיך לחול אם כי לפי דברי ההסבר להצעת החוק לתיקון 20 הכוונה היא ליצור טופס אשר יהיה קצר וקל למילוי ואף ייתכן ולא יהיה חייב באישור רואה חשבון.