מדריך היערכות במסים

14.5.2 ע"א 7387/06 בן ארי ש. סוכנות לביטוח (1968) בע"מ נגד פקיד שומה 1 ירושלים

הבחנה בעניין זה התקבלה בפסק דין ע"א 7387/06 בן ארי ש. סוכנות לביטוח (1968) בע"מ נגד פקיד שומה 1 ירושלים ביום ה-29 במאי 2008.

חברת בן ארי (להלן: "המערערת" או "החברה") נוסדה תחת השם "מוסך הירשמן בע"מ" ופעלה כמוסך לתיקון רכבים. ב-1994 חתמה המערערת הסכם עם חברה אשר ברשותו של מר שאול בן ארי וזה האחרון הפך למחזיק בעקיפין של 32% ממניות החברה. בשנתיים העוקבות ספגה המערערת הפסדים ובתחילת 1997 הפסיקה את פעילותה כמוסך.

למעלה משנה לאחר הפסקת פעילותה, מר בן ארי רכש את יתרת 68% השליטה בחברה, וב-1999 העביר אליה פעילות בתחום הביטוח מחברה אחרת שבניהולו ובשליטתו, וכן שינה את שמה של המערערת לשמה הנוכחי.

לאחר פעולות אלו ביקשה המערערת לקזז את הפסדיה ההיסטוריים מפעילותה כמוסך אל מול הרווחים שנוצרו לה בגין פעילותה מסוכנות הביטוח.

לטענת פקיד השומה לא ניתן לבצע קיזוז הפסדים שכזה וזאת לאור הסתמכות על הלכת רובינשטיין ותפיסה של עסקה שכזו כעסקה מלאכותית. מאידך טוענת המערערת כי אין מדובר בעסקה מלאכותית שכן בבסיס ההחלטה לרכישה היו מניעים כלכליים שונים שהם מעבר לקיזוז הפסדים.

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת פקיד השומה במלואה ומכאן הערעור לבית המשפט העליון.

לדידו של בית המשפט העליון הלכת רובינשטיין נותרת על כנה, אולם במקרה דנן קיימת התייחסות ספציפית לגבי בעל מניות מיעוט ההופך לבעל שליטה, ועל כן הערעור מתקבל בחלקו. כבוד השופט א. ריבלין קובע כי יש לאפשר קיזוז מסוים במקרה זה אולם יש לתחם את הקיזוז באופן שהוא יחול רק לגבי החלק מן ההפסד שניתן לייחס לרוכש בשל היותו בעל מניות מיעוט בעת התהוות ההפסדים. בדרך זו, ההפסד שיותר לקיזוז יעמוד על הסכום שמתקבל ממכפלה של ההפסדים שהתהווה טרם שינוי השליטה בשיעור ההחזקה של בעל מניות המיעוט בעת התהוות ההפסדים.