מדריך היערכות במסים

 

14.21 פש"ר 43694-03-18 בנק אגוד בעמ נ' כונס נכסים רשמי תל אביב ואח' ופש"ר 43739-03-18 בנק אגוד לישראל בעמ נ' הוניגמן ואח'

ביום 12 במרץ 2019, התקבלה החלטה בעניין יעקב הוניגמן, על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב מפי ס' נשיא השופט ח' ברנר. עניינה של ההחלטה נגעה לקיזוז הפסדי הון שנבעו מנכסי חייבים בפשיטת רגל מחמת מימוש משכנתא על נכס בבעלותם, כאשרי הנכס בבעלותם אינו חלק מהנכסים המשועבדים לטובת נושה מובטח כחלק מפשיטת הרגל.

יצוין כי ברקע הסוגיה עומד הליך מימוש משכנתא בגין נכס מקרקעין כך שהמימוש עשוי להסב הפסד הון ניכר שניתן יהא לקזז כנגד שבח ממכירת נכס. כמו כן, צפוי היווצרותו של חסכון במס בגובה של כ-7 מיליון ש"ח.

הסוגיה שנידונה הינה האם ניתן להכיר בהפסד ההון שיווצר באמור ולקזז את ההפסד כנגד השבח ממכירת הנכס כאמור (כחלק מהנכסים הנכללים בקופת פשיטת הרגל) או שמא מדובר בהפסד השייך, כחלק מהנכס כולו, לנושה מובטח ולכן לא ניתן לקזז אותו.

פסיקת בית המשפט

בית המשפט קיבל את בקשתם של החייבים, בפשיטת הרגל, כי הנכס אינו נכלל בגדרו של הנושה המובטח וזאת מהסיבה, בין היתר, כי על הנושה המובטח לנסח את שטר המשכנתא באופן כזה שיהיה ברור ונעלה כי גם הזכות להינות מהפסדי הון נכללת בגדרם של הנכסים המשועבדים עבורו. כל פרשנות שמרחיבה את מעגל הנשיה המובטחת, ללא ניסוח מפורט כאמור, יפגע בהכרח בנושים האחרים.

לפיכך, ההחלטה שהתקבלה הינה שעל אף שמדובר בפשיטת רגל וישנו הנושה המובטח, כיוון שניתן לראות את הפסד ההון שיווצר בחלק מהנכסים הנכללים בקופת פשיטת הרגל, ולא באופן ספציפי לנושה המובטח כאמור, ניתן יהא להשתמש בהפסד ההון שיווצר ולקזזו כנגד השבח אשר יווצר ממכירת נכס.