מדריך היערכות במסים

13.9 עמדות חייבות בדיווח

בהקשר זה ראה פרק 9 בנושא הודעות לרשויות