מדריך היערכות במסים

13.3  חיוב הכנסות ריבית בדמי ביטוח לאומי

לעניין השינויים שחלו בחוק הביטוח הלאומי בכל הקשור למיסוי הכנסות פאסיביות, ראה התייחסותנו בפרק 24 למדריך המס.