מדריך היערכות במסים

13.10 רווחים ראויים לחלוקה

בהקשר זה ראה פרק 11 בנושא רווח הון