מדריך היערכות במסים

 

11.8 מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים

בעת האחרונה, המטבעות הווירטואליים שבתחילת דרכם זכו להתעניינות רק בקרבם של קהילות ספציפיות זוכים להתעניינות מוגברת מצד רבים.

לצד ההתייחסות הרבה להם זוכים המטבעות הווירטואליים, אופן מיסויים לא אוסדר במסגרת החקיקה.

במהלך שנת 2018 פרסמה רשות המסים שני חוזרים שונים אשר מטרתם להגביר את הודאות ביחס לאופן מיסוי הפעילות המתייחסת למטבעות הווירטואליים, כמו-כן כללה היא במסגרת רשימת העמדות החייבות בדיווח את עמדה מס' 32/2017 בנושא מיסוי "מטבעות וירטואליים" וכן פרסמה החלטת מיסוי העוסקת באופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים.

במסגרת חוזריה, הפרידה רשות את המסים בין הסוגים השונים של המטבעות הווירטואליים, כדלקמן:

  • אסימונים מבוזרים- אסימונים אלו מהווים אמצעי תשלום מבוזר כדוגמת ביטקוין, לייטקוין ועוד. אסימונים אלו אינם מונפקים על ידי גורם מרכזי אחד וערכם אינו מייצג ערך של סחורה כלשהי או שירותים כלשהם, אלא ערכם נקבע בהתאם למסחר המשני בין רשת המשתמשים. לסוג מטבע זה התייחסה רשות המסים במסגרת חוזר מספר 5/2018- "מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים 'מטבעות וירטואלים')".
  • Utility Tokens- המהווים אסימונים המונפקים על ידי גורם מרכזי אחד ואשר מייצגים את זכותו של הרוכש את המטבעות האמורים לקבל שירותים או נכסים מהחברה המנפיקה בעתיד. ביחס למטבעות אלו ולאופן הנפקתם במסגרת ICO (ההנפקה הראשונים של האמצעי האלקטרוני המבוזר – Initial Coin Offering), נתנה רשות המסים את הדעת במסגרת חוזר 7/2018- "ICO- "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens)".
  • Security Tokens- אסימונים המונפקים על ידי גורם מרכזי אחד המייצגים זכות לנכס או זכות פיננסית. במסגרת חוזריה רשות המסים לא התייחסה לסוג האסימונים האמור.