מדריך היערכות במסים

 

11.2.3   שיעור המס בגין מכירת מוניטין שלא שולם בעד רכישתו

במיסוי רווח הון הנובע ממכירת מוניטין שנצמח בעסק (שלא שולם בעד רכישתו), לא יחול כל פיצול לפני ואחרי ה-1 בינואר 2003.

בהתאם בגין רווח הון הנצמח ממכירת מוניטין שלא שולם בעד רכישתו שתתבצע החל מיום 1 בינואר 2006 ועד ליום 31 בדצמבר 2011 תחוייב במס בשיעורים הקבועים כלהלן:

  1. מכירת מוניטין בידי יחידים – מס בשיעור של 20% (חלף מס בשיעור של 25% בגין מכירות שבוצעו עד 31 בדצמבר 2005).
  2. במכירת מוניטין בידי חברות – מס בשיעור של 25% בשנים 2006 עד 2009 ומס חברות משנת 2010 ואילך.

מאידך רווח הון הנצמח ממכירת מוניטין שלא שולם בעד רכישתו אשר תבוצע מיום 1 בינואר 2012 ואילך יחוייב במס בשיעור הקבוע כלהלן:

  • מכירת מוניטין בידי יחידים – מס בשיעור של 25%;
  • מכירת מוניטין בידי חברות – מס חברות (23% בשנת המס 2019).