מדריך היערכות במסים

10.16  מחילת חוב  שלא היה ניסיון לגבייה – ע"מ 169986-01-156 יוסף קפלאוי ואח' נ' פקיד שומה גוש דן

פסק הדין בחן חברה שלא הייתה פעילה מספר שנים והייתה חדלת פרעון. בעל החברה העביר את הניהול לבנו ששינה את הפעילות של החברה. בעלי החברה טען שאינו מחל לחברה על החוב.  בית המשפט לא הסכים עם עמדת רשות המסים שמדובר במחילת חוב בטענה שאי נקיטת פעילות גבייה כלפיי חברה לא מעידה על כך שהבעלים מחלו לחברה על החוב.