מדריך היערכות במסים

1.8.1 עסקת אקראי עקב החזקת נכס במשך 5 שנים- ע"מ 16-01-58172 בניזרי נ' פקיד שומה ירושלים סניף כנפי נשרים

המערער שעיסוקו בתחום האחזקה של בתים פרטיים ודירות יוקרה, בעיקר לתושבי חוץ, שבמרבית ימות השנה אינם מאוכלסים על ידי בעליהם. המערער רכש בית פרטי בספטמבר  2007 בסכום של כ-3.8 מיליון ₪ והשכיר את הנכס (בחלקן לתקופות קצרות של מספר חודשים). במשך כשנתיים ביצע המערער שיפוצים והשבחת הנכס בסכום של כ- 2.2 מיליון ₪ באמצעות חברה של גיסו. באוקטובר 2011 המערער מכר את הנכס בסכום של 11.5 מיליון ₪.  פקיד השומה הגדיר את העסקה כעסקת אקראי החייבת במס לפי סעיף 2(1). בית המשפט בחן את העסקה שביצע המערער באמצעות למבחנים הנקבעו בפסיקות. בהתייחסות למבחנים נקבע שמשך החזקה של מתחת ל-5 שנים אינה החזקה לזמן ארוך בנכסי מקרקעין אולם מכיוון שהמערער החזיק כמעט 4 שנים בנכס לא מדובר בתקופה קצרה. כמו כן,המערער וגיסו הינם בעלי ידע בתחום והמערער לקח מימון זר והשביח את הנכס. מבחנים אילו מעידים על הותה של העסקה כפירותית. בית המשפט קיבל את עמדת מס הכנסה.