מדריך היערכות במסים

1.7.6 לא כל שינוי במודל העסקי מצדיק את סיווג העסקה כ"מכירה" ע"מ 26342-01-16, ברודקום סמיקונדקטור בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא

המערערת הינה חברה פרטית אשר מניותיה נמכרו לברודקום אשר הינה חברה זרה. לשם השלמת העסקה פנתה המערערת למדען בבקשה להעברת הידע שפותח לחו"ל. הבקשה אושרה בכפוף לתשלום. בנוסף לצורך השלמת העסקה חתמה המערערעת על הסכמים עם ברודקום. על רקע ההסכמים טען פקיד השומה שהחברה הפכה מעוסקת במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק, הפצה ומכירה, לחברה שכל עיסוקה מתן שירותי פיתוח לחברה שרכשה אותה. לפי עמדת רשות המסים מדובר בשינוי מבנה עסקי המהווה עסקת מכירה. בית המשפט לא קיבל את עמדת מס הכנסה וקבע שלא כל "שינוי מבנה עסקי" מהווה מכירה וצריך לבחון כל שינוי כזה לעומק. להבדיל מג'יטקו שהפכה ל"קליפה תאגידית חסרת תוכן" פעילות המערערת התרחבה, הכנסותיה ורווחיה גדלו וגם מצבת העובדים ומספר שנים לאחר מכן המערערת גם מכרה את הקניין הרוחני שלה. בית המשפט קבע כי העובדה שהמערערת קיבלה אישור מהמדען להעברת הידע לא בהכרח אומרת שמדובר במכירת הקניין הוחני ולא במתן רישיון בתמורה לתמלוגים.