מדריך היערכות במסים

1.7.4 ניכוי מס במקור מנקודות זכות לסוחרים/משַווקים – ע"מ 35834-07-12 , עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ נ' פקיד שומה רמלה

המערערת הייתה נותנת למשווקים נקודות זכות אותן הם היו צוברים בגין רכישותיהם מהמערערת, כאשר נקודות אלו היו ניתנות להמרה לכסף (שיק מזומן) או לשווה כסף (נסיעות לחו"ל, רכישות רכב וכו'). המערערת הייתה מפיקה חשבוניות למשווקים ובעת מתן ההטבה מפיקה חשבוניות זיכוי. קיים ספק האם חשבוניות הזיכוי הגיעו לידי המשווקים. פקיד השומה טען שמדובר בהוצאות שיווק אצל המערערת והכנסה אצל המשווקים ועליהם המערערת הייתה חייבת בניכוי מס במקור. בית המשפט קיבל את טענת פקיד השומה.