מדריך היערכות במסים

1.7.12 כמה עובדים נחשבים למפעל לצורך קבלת הטבות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון-ע"מ 45987-06-16 ויסינק סירקיטס נ' פקיד שומה עפולה

 

רשות המסים סרבה להעניק הטבות מס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון לחברה בטענה כי אין לה מפעל היות ומעסיקה פחות מ- 10 עובדים. בית המשפט בחן במסגרת פסק הדין מה הם המבחנים לקיומו של מפעל וקבע כי יש לתת לחברה גמישות בקביעת מספר המועסקים וניתן לאשר מפעל במסגרת החוק לעידוד השקעות הון גם בעסקה של פחות מ- 10 עובדים. אולם במקרה של החברה היות וכלל לא העסיקה עובדים אלא רק נותני שירותים בחשבונית, ערעורה נדחה.

בעקבות פסק הדין פרסמה רשות המיסים את החלטת מיסוי מספר 6003/19 בנושא מפעל תעשייתי הפועל בתחום התוכנה.