מדריך היערכות במסים

1.7.10 הוכחת קיומה של נאמנות- ע"מ 25689-02-13 , רוני לרנר נ' פקיד שומה תל אביב 3

המערער הינו יחיד תושב ישראל אשר החזיק במניות של חברות זרות באמצעות נאמנות ביחד עם עוד יחידים. אחת מהחברות החזיקה 21.1% ממניות של חברה זרה נוספת אשר בשלב מאוחר יותר הנפיקה את מניותיה. כחלק מהנפקת מניות החברה ירד שיעור ההחזקה בחברה ל-14.9%. חלק מבעלי המניות רצו למכור את חלקם ולכן פנו לרשות המיסים במטרה להגיע להסדר מס. בהסדר המס הוחלט שהעברת המניות מהנאמנות לידיהם תחשב כמכירה לפי סעיף 88 אבל תשלום המס ידחה למוקדם מבין יום מכירת המניות לתאריך 30.11.2010. לאחר שנציג מס הכנסה חתם על ההסדר ובטרם חתמו בעלי המניות על ההסדר מס הכנסה הודיעו שההסכם לא תקף.

בית המשפט קבע שההסדר הינו בתוקף מכיוון שהצדדים הגיעו להסכמות סופיות. טענת מס הכנסה שנציגם אינו רשאי לחתום על ההסדר לא התקבלו בבית המשפט שקבע שהיא נגועה בחוסר תום לב. בנוסף בית המשפט היה צריך לקבוע האם המניות הוחזקו באמצעות נאמנות כפי שטען המערער. מס הכנסה טען שהמערער לא הצליח להוכיח שהמניות הוחזקו באמצעות נאמנות. בית המשפט קבע שגם חברה שמס הכנסה הגדיר כחנ"ז יכולה להיות נאמנות. כמו כן, גם התערבות בעלי המניות בהסדרים מול רשות המיסים אינה שוללת את המסקנה שמדובר בנאמנות. סוגיה נוספת שנידונה האם המערער היה בעל מניות מהותי. בהתאם לדיווח על הדיבידנד שהמערער הגיש, המערער ציין שהוא בעל מניות מהותי. לאחר מכן טען שהוא מחזיק רק ב-3% מהמניות ולכן מדובר בטעות. בית המשפט הסתמך על כך שמכיוון שהיה הסכם ביחד עם עוד בעלי מניות נוספים וביחד שיעור החזקתם במניות היה מעל 10% המערער הינו בעל מניות מהותי.