מדריך היערכות במסים

1.5.9. אורכות להגשת דיווחים, אישורים ודו"חות בעקבות המאבק בנגיף הקורונה

בעקבות המאבק בנגיף הקורונה, הוחלט להאריך את תוקפם ומועדי ההגשה של אישורים ודוחות הנדרשים בהגשה לרשויות המס, כדלקמן:

  • הוארך תוקפם של האישורים לניכוי מס במקור מיום 31 במרץ 2020 עד ליום 20 באפריל 2020.
  • נוסף על כך, אישורים על תיאומי מס משנת 2019 יוארכו עד לתאריך לתשלום המשכורת לחודש מאי 2020 (ובכל מקרה, לא יאוחר מיום ה-13 ביוני 2020).
  • הוחלט על אורכה להגשת הצהרות הון שיש להגישן בתקופה שבין ה-30 בספטמבר 2020 ועד ה31 באוקטובר 2020, כך שניתן יהא להגישן עד ליום 30 בנובמבר 2020.
  • ניתנה אורכה להגשת הדו"ח השנתי בחודשיים – מועד הגשת הדו"ח ליחידים ולחברות עד ה30 ביולי 2020 (למעט אלו שחייבים בדו"ח שאינו מקוון עד ה30 ביוני 2020)