מדריך היערכות במסים

1.5.8. צו מס הכנסה – סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה

ביום 11 בפברואר 2020 נחתם צו מס הכנסה בנושא שותפויות שיש לראותן כחברה. הצו מתקן את הצו שפורסם בשנת 2017.