מדריך היערכות במסים

1.5.7. חוזר מס הכנסה 1/2020 – מחירי העברה

ביום 2 ביוני 2020 פרסמה רשות המיסים במטרה להבהיר באילו מקרים דיווח על חקר תנאי שוק שביצע הנישום יחשב כממלא את דרישת החוק והתקנות, ויעביר את חובת הראיה במסגרת ההליך השומתי אל פקיד השומה, בשונה מהכלל לפיו חובת הראיה מוטלת על הנישום.