מדריך היערכות במסים

1.5.6. הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי סיוע לעצמאים ועסקים

ביום 3 באוגוסט 2020 פרסמה רשות המיסים לעניין אופן רישום המענקים וחיובם על ידי הרשויות השונות (מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. ההנחיות המלאות בקישור:

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa030820-2