מדריך היערכות במסים

1.5.4 אמנות מס

אמנת מס ישראל-איחוד האמירויות –
ביום 31 במאי 2021 נחתמה אמנה למניעת כפל מס בין המדינות. האמנה, המבוססת בעיקרה על אמנת המודל של הOECD, טרם קיבלה את אישור הכנסת והממשלה והוראותיה צפויות להיכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2022. במסגרת האמנה נקבעו שיעור ניכוי מס במקור לרבות: ריבית – 5%/10%, תמלוגים- 12%, דיבידנדים- 5%/15%.