מדריך היערכות במסים

1.3.  תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל)

ביום 20 באוגוסט 2020 נחתם תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל). תקנות אילו מהוות תיקון לתקנות משנת 2005. התקנות החדשות מאפשרות לחוסכים בקופות גמל לנייד את השקעתם לקופת גמל חדשה. בנוסף מאפשרות לחוסכים שהגיעו לגיל 60 להעביר את כספם מקופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה, לשם קבלת קצבה בלבד.