מדריך היערכות במסים

1.3 מחיר העסקה לצורכי מע"מ במכירת רכבים משומשים

הוראות פרשנות 1/2020 שפורסמה על ידי רשות המסים בנושא "אופן הטיפול בעסקאות תיווך או מכירת רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומש" ("ההוראה") מבהירה את עמדת הרשות בעניין מחיר העסקה בעסקת תיווך ובקנייה ומכירה של רכב משומש (רכב פרטי משומש, אופנוע משומש או טרקטורון משומש) על פי הוראות חוק מע"מ ותקנותיו. ההוראה מתייחסת לעסקאות שבהן עוסק שעסקו היא קניית רכב משומש ומכירתו.