מדריך היערכות במסים

1.24.15 פסק הדין בעניין ג'יטקו:

לאחרונה פורסם פסק דין ע"מ 49444-01-13 ג'יטקו בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא (ראה סעיף 23.8.2 למדריך המס), במסגרתו נידונה עסקה שנערכה בין ג'יטקו בע"מ ("החברה") לבין חברת מיקורסופט.

בשנת 2006, חברת מיקרוסופט רכשה את כל מניותיה של ג'יטקו בתמורה ל-90 מ' דולר ארה"ב, בהתאם להסכם מכירה בין השתיים.

באותה העת, החברה הייתה חברת סטארט-אפ, בתחילת דרכה, הפועלת בתחום התכנה. זמן קצר לאחר ביצוע העסקה המתוארת, כלל עובדי ג'יטקו התקבלו לעבודה בחברת מיקרוסופט.

כפחות משנה לאחר מכן, והחברה, שכעת הינה חברה בת שלה, התקשרו בהסכם על פיו מיקרוסופט תרכוש את קניינה הרוחני (IP)  של ג'יטקו בתמורה ל-26.6 מ' דולר ארה"ב. המחיר נקבע בהתאם להערכת מחיר חיצונית ובלתי תלויה שבוצעה על ידי מעריך שווי.

רשות המסים שמה את עסקת מכר הקניין הרוחני, תוך שהיא מייחסת מחיר שונה מזה שנקבע בין הצדדים בהסכם (כאמור, 26.6 מ' דולר ארה"ב). בהקשר זה, טענה רשות המסים כי הפרש המחיר בין השתי עסקאות אלו גדול למדי בצורה שאינה מעגנת הגיון סביר, תוך היא מעלה טענות באשר לרכיבים שונים של העסקה שלדעתה לא קיבלו ביטוי נאות בקביעת המחיר.