מדריך היערכות במסים

1.23.9 חוזר מס הכנסה מס' 5/2016 – חברת משלח יד זרה בעקבות תיקון 198 לפקודה

ביום 31 באוקטובר 2016 פרסמה רשות המסים חוזר מס הכנסה 5/2016  בנושא חברת משלח יד זרה בעקבות תיקון 198 לפקודה. לאור העובדה כי מנגנון החמי"ז הממסה הכנסות של חברת משלח יד זרה שהופקו בפועל מחוץ לישראל עלול להתנגש עם הוראות האמנות למניעת מיסי כפל, נקבע בתיקון 198 כי יש להתאים, בשינויים המחויבים, את מודל המיסוי של החמי"ז למודל המיסוי הקיים לגבי חברה נשלטת זרה שהינו מודל מקובל בעולם, באופן שהמיסוי יחול על הכנסתו של היחיד תושב ישראל ולא על הכנסת החברה הזרה. הסדר המס החל על חמי"ז בעקבות תיקון 198 חל אך ורק על הכנסות החברה הזרה שהופקו מחוץ לישראל ואשר מקורם במשלח יד מיוחד. מטרת החוזר הינה לפרט ולהסביר את הסדר המס החדש החל על חברת משלח יד זרה ובעלי מניותיה.