מדריך היערכות במסים

1.23.8 חוזר מס הכנסה 3/2017 בנושא יישום הסכם ה- FATCA

ביום 12 בפברואר 2017 פרסמה רשות המסים חוזר מס הכנסה 3/2017 בנושא יישום הסכם ה- FATCA, מטרת החוזר הינה מתן הבהרות למוסדות הפיננסיים בישראל, ליחידים ולישויות אשר בבעלותם חשבונות פיננסיים בישראל לגבי יישום הסכם ה – FATCA. רשות המסים מדגישה כי מטרת החוזר הינה מתן הבהרות ובכל מקרה החוק והתקנות ליישום הסכם FATCA שהוצאו מכוחו גוברים על החוזר. וכן, כי אין לראות בחוזר עמדה המחייבת את רשויות המס בארה"ב.