מדריך היערכות במסים

1.23.6 החלטת מיסוי (בהסכם) 2519/17 – עובדי Relocation

במסגרת החלטת המיסוי נקבעו כללים לגבי עובדים של חברה ישראלית הנשלחים יחד עם משפחותיהם לעבוד בחברות קשורות מחוץ לישראל (במדינות אמנה) לתקופה של 36 חודשים לפחות.