מדריך היערכות במסים

1.23.10 חוזר מס הכנסה מס' 6/2016 בנושא מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה

ביום 25 בספטמבר 2016 פרסמה רשות המסים חוזר מס הכנסה 6/2016 בנושא מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שמטרתו היא להציג את הדין החל ביחס לבעל שליטה בחנ"ז מיום 1.1.2014 (היום בו נכנס לתוקף תיקון 198 לפקודה) וההברות ביחס לדין החל לאחר תיקון 198 לפקודה.