מדריך היערכות במסים

1.22 המכשיר המולטילטרלי – (Multilateral Instrument MLI)

 פורום G20, בשיתוף עם ארגון ה- OECD, יזם את תוכנית ה- BEPS (שחיקת בסיס המס והסטה של רווחים) שמטרתה להיאבק בתכנוני מס בינלאומיים, לרבות הימנעות של תאגידים רב לאומיים מתשלומי מס על ידי שיחקת בסיס המס או הסטת רווחים למקלטי מס.

מכיוון שתיקון אמנות מס או החלפתן כרוכה בהליך ארוך, יזם ה- OECD הליך של מכשיר מולטילטרלי (MLI) שהוראותיו יתקנו את רוב אמנות המס של המדינות החתומות עליו, בהתאם להמלצת ה- BEPS. ה- MLI כולל נושאים כמו מניעת ניצול לרעה של הוראות אמנה, טיפול בישויות שקופות, מבחני שובר שוויון לתושבותן של ישויות , טיפול במוסדות קבע, מחירי העברה, הליכי הסכמה הדדית והליכי בוררות. ביום 7 ביוני 2017, חתמה ישראל יחד עם 68 מדינות נוספות על אמנה מולטילטרלית להחלת ה- MLI. ישראל בחרה להחיל את ה- MLI על כל אמנות המס עליהן חתומה, וכן על שתי אמנות המס שנחתמו בראשי תיבות (ארמניה ואזרבייג'ן) – סה"כ 56 אמנות. לאחר החתימה על האמנה החלו המדינות בהליכי אישרור פנימיים, המטרה שייכנס לתוקף בשנת 2018.