מדריך היערכות במסים

1.21 כניסתן לתוקף של אמנות מס חדשות

  • האמנה החדשה בין ישראל לקנדה אשר נחתמה ביום 21 בספטמבר 2016, אושררה ונכנסה לתוקף החל מיום 1.1.2017.
  • ביום 28.12.2016 פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (הודו), תשע"ז-2016, הנותן תוקף לפרוטוקול המתקן לאמנה בין ישראל להודו החל משנת המס 2017, בגדרו תוקנו ההוראות לגבי מיסוי רווח הון וחילפוי מידע.
  • אמנה חדשה למניעת כפל מס בין ישראל לגרמניה נחתמה ביום 21 באוגוסט 2014, אושררה ביום 10 במאי 2016, ונכנסה לתוקף החל מיום 1 בינואר 2017. 
  • אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאזרבייג'ן נחתמה בראשי תיבות ביום 31 בדצמבר 2016 וטרם נכנסה לתוקף.
  • אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארמניה נחתמה בראשי תיבות ביום 13 בנובמבר 2014 וטרם נכנסה לתוקף.