מדריך היערכות במסים

1.2 מלחמה בחשבוניות הפיקטיביות – שימוש לרעה באישור פטור מניכוי מס במקור

כחלק מתופעת החשבוניות הפיקטיביות, קיימים מקרים של "גניבת זהות" מנישומים שלהם אישור לפטור מניכוי מס במקור.

לאור זאת, כמפורט בהודעתה מיום 17 במרץ 2019, של רו"ח פזית וקסלמן, סמנכ"לית בכירה ברשות המסים, הרשות פיתחה ישום חדש בשע"מ המאפשר לנישום החושש שזהותו נגנבה לבחור להציג במערכת ניכוי מס במקור את האישור ניכוי מס במקור רק לרשימת לקוחות שתיקבע על ידי הנישום, תוך שכל לקוח אחר שיכנס למערכת יידרש לנכות מס במקור בשיעור המירבי, כך שרק נישמומים שאושרו על ידי הנישום יוכלו להשתמש באישור