מדריך היערכות במסים

 1.16.14  ע"מ 36709-06-17 דרך הערבה בע"מ נ' פקיד שומה אילת – אי הכרה בהפסד מועבר

בפסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ביום 31 בדצמבר 2020, עסקה השופטת בטענת המערערת כי יש לאמץ את ההפסד החשבונאי עליו דיווחה וזאת כמתחייב מהלכת העקיבה.

דרך הערבה בע"מ (להלן: "המערערת") טענה בדיווח השנתי לשנת 2012 על הפסד מועבר בסך 4,263,368 ש"ח ובשנת 2013 קיזזה אותו כנגד הכנסות שהתהוו לה בסך של 4,263,981 ש"ח. פקיד שומה אילת (להלן: "המשיב") לא הכיר בהפסד האמור מכיוון שהמערערת לא דיווחה באופן שוטף על הפסדיה במהלך השנים 2008 – 2012, ורק לאחר מכירת הנכס, הופיע בדוחותיה ההפסד המועבר שאותו ביקשה לקזז. במהלך הליכי השומה, המשיב התיר חלק מהקיזוז והכנסתה החייבת של המערערת עמדה על סך של 1,206,722 ש"ח. ש"ח. בית המשפט דחה את טענת המערערת ולא מצא טעם להתערב בקיזוז ההפסדים החלקי אשר בוצע על ידי פקיד השומה.