מדריך היערכות במסים

1.15.11 ו"ע (ת"א) 18027-10-16 רועי בלנק נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (טרם פורסם, 16.4.2018)

ביום 16 באפריל 2018 פרסמה ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו את פסק דינה בו"ע (ת"א) 18027-10-16 רועי בלנק נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (להלן: עניין "בלנק").

 

בעניין בלנק נדונה השאלה האם הוכחה הפרדה רכושית בין ידועים לציבור באופן שיצדיק מתן פטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים יחידה לבן הזוג הידוע בציבור, כאשר בבעלות הידועה בציבור של העורר דירות נוספות.

ועדת הערר קיבלה את הערר ופסקה כי העיקרון לפיו יש להביא בחשבון את כלל הדירות המצויות בחזקת התא המשפחתי הינו חזקה הניתנת לסתירה. כך, קבע בית המשפט כי עצם החתימה על הסכם הממון לאחר היותם של בני הזוג ידועים בציבור אינו פוגם בהפרדה הרכושית, זאת בהינתן כי אכן הצדדים מיישמים בפועל את ההפרדה הרכושית.

בהתאם לאמור, קבעה הוועדה כי ניתן לראות את דירתו של הידוע בציבור כ"דירה יחידה". יש לציין שלצורך קביעה שכזו לפיה  אכן קיימת הפרדה רכושית, מוטל נטל ההוכחה  על כתפיהם של בני-הזוג.