מדריך היערכות במסים

1.15 פסקי דין בתחום מיסוי מקרקעין

 • פסקי דין בתחום מיסוי מקרקעין
  • עניין גליס (ע"א 7610/19)
  • פטור ממס שבח למוסד ציבורי – ו"ע 20-08-14419 מוסדות חזון ישעיה נ' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים
  • תובענה ייצוגית לגבי ניכוי פחת במכירת דירה שהושכרה למגורים במסלול הפטור כנגד רשות המיסים:
  • מס רכישה בגין הוצאות פיתוח – ע"א 6409/19 ע"א 4504/20 בעניין אמרלנד בניין פיתוח בע"מ, ובעניין שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, אלקטרה השקעות (1989) בע"מ ויורו ישראל בע"מ
  • תמורה עתידית נוספת במכירת מקרקעין – ו"ע 1235-01-21 בני לן ביתא (החרוב) בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל
  • רכישת בית המיועד להריסה יחשב לבית למגורים – ו"ע 6584-05-21 דביר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז
  • האם חברה המוכרת מקרקעין רשאית לבקש כי המס שנצמח לה על השבח ישולם בפריסה על פי סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין – ע"א 3012/18, מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' טוונטי האנדרד נהריה בע"מ ואח'
  • ו"ע 16-05-44202 טוונטי האנדרד נהריה בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה
  • תקרת הפטור ממס שבח במכירת דירה בידי מספר מוכרים – ו"ע 59018-11-21 גבע ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב