מדריך היערכות במסים

1.14.24 הנחיות בנושא ניכוי מס במקור בגין העברות לחו"ל

ביום 29 בינואר 2018 בהמשך לפרסום טופס 2513/2 (הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי מס במקור) וכמענה על שאלות שעלו פרסמה רשות המסים הנחיות בנושא ניכוי מס במקור בגין העברות לחו"ל.