מדריך היערכות במסים

1.14.21 הוראת ביצוע מס הכנסה 3/2018 – אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגשו על ידו לפקיד השומה

ביום 8 בינואר 2018 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 3/2018.

בהוראת הביצוע האמורה נקבעו הוראות טיפול בתיקון דו"ח על הכנסות לצורכי מס.

במסגרת הוראת הביצוע האמורה פורטו סוגי התיקונים והמבחנים לקבלת תיקון דוחות מס בידי רשויות המס. כמו כן, מפורט בהוראת הביצוע האמורה מי הוא מקבל הדו"ח המתוקן, כיצד ניתן לקלוט את הדו"ח המתוקן ובאילו מקרים לא ניתן להגיש כלל דו"ח מתוקן.