מדריך היערכות במסים

1.14.13 חוזר מס הכנסה 12/2018 – שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות

חוזר זה קובע שיעורי וטווחי רווחיות הקבילים לדעת רשות המסים, בקשר למספר סוגי עסקאות (כאשר לשתיים מהן ניתנה התייחסות בחוזר 11/2018), כדלקמן: 1. שירותי שיווק. 2. שירותי הפצה. 3. שירותים המוסיפים ערך נמוך, המהווים חידוש בהתאם לחוזר (ראה דוגמאות להלן).

החוזר קובע את שיעורי הרווחיות (לעיתים כטווח ערכים) הרצויים לדעת הרשות בסוגי העסקאות לעיל, כאשר נישום המיישם שיעורים אלו בעסקיו ודוחותיו, תינתן לו הקלת תיעוד ודיווח, על פיה לא יידרש לעמוד בהוראות סעיף 5(א)(8) לתקנות מכוחו של סעיף 85א לפקודה, וזאת כמסלול ירוק.

דוגמאות לשירותים המוסיפים ערך נמוך: שירותי מו"פ, שירותים משפטיים ושירותי מסים, שירותי IT ועוד.