מדריך היערכות במסים

1.13.9 פס"ד חברת זנלכל בע״מ נ' פקיד שומה

נשאלה השאלה האם ישראל, חבל עזה ויהודה ושומרון אשר נחשבים שטח אחד יכולים להיכנס להגדרה של השוק המסוים. בית המשפט קבע שישראל, חבל עזה ויהודה ושומרון יכולים להיכנס להגדרה במידה ויקיימו את דרישת היקף התושבים.