מדריך היערכות במסים

1.13.4 סיווג הכנסה פרותית/הונית ממכירת ניירות ערך – ע"א 8942/15, יחזקאל (איזי) שירצקי ואח' נ' פקיד שומה ת"א

ביום 26 לדצמבר 2018, ניתן פסק דין, על ידי כב' השופטים י' עמית, י' וילנר וע' גרוסקופף, בבית המשפט העליון בשיבתו כבית משפט לערעורים אזרחים בקשר לסיווג הכנסה ממכירת מניות של חברה קשורה כפרותית או הונית.

פסק דין כאמור ניתן לאחר ערעור של הנישומים על פסק דין של בית המשפט המחוזי תל אביב – יפו, לאחר שזה הגיע למסקנה כי קבע כי מדובר בפעילות במישור הפירותי, ולו בגדר עסקת אקראי, בעלת אופי מסחרי.

בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי המערערים השקיעו במניות תוך  שימוש במידע פנים על מנת להפיק רווח. הרווח צמח למערערים ממסחר במניות בשוק ההון אולם, תוך כדי ניצול מידע ייחודי שהיה ברשותם (בזכות מעמדם בחברת איתוראן) ופעולות שבוצעו על ידם באופן יזום על מנת להגדיל את הרווח שיופק ממכירת מניותיהם. בזכות המידע הייחודי ידעו המערערים כי שווי השוק של מניות החברה צפוי לעלוות, ובזכות פעולותיהם הביאו לשכלול המסחרר במניות החברה באופן שתרם לרווחיהם. מכאן שלא ניתן לראות בהם משקיע מן המניין בשוק המניות, שרווחיו הם בעיקרם תוצאה של תנודות "טבעיות" של השוק.