מדריך היערכות במסים

1.13.3 סיווג ביטקווין לצרכי מס – ע"מ 11503-05-16 קופל נ' פקיד שומה רחובות

ביום 19 למאי 2019, ניתן פסק דין, על ידי כב' השופט שמואל בורנשטין, בבית המשפט המחוזי מרכז – לוד בקשר לסיווג ביטקווין לצרכי מס.

מר' נועם קופל (להלן: "המערער") רכש ביטקווין בשנת 2011 ומכרו בשנת 2013 בריווח של כ – 8 מיליון ש"ח. המערער דיווח על הרווח האמור כהפרשי הצמדה שקיבל יחיד שלא במסגרת עסקו ולכן פטורים על פי סעיף 9(13)לפקודה. מאידך, פקיד השומה סבור כי מטבע הביטקווין אינו מטבע וממילא אינו מטבע חוץ אלא נכס גרידא ולכן, הרווחים ממנו חייבים במס רווח הון.

בית המשפט קבע כי לעת הזו, ובוודאי בשנות המס שבערעור, לאור המצב המשפטי והעדויות שהובאו בפניו, לא ניתן לומר כי הביטקוין מהווה "מטבע" לצרכי מס, במובן זה שרווחי הביטקוין פטורים ממס כדין הפרשי הצמדה (הפרשי שער) על מט"ח. השופט לא פוסל שיבוא יום בו יחול מפנה מסוג זה או אחר, כלכלי ו/או משפטי שיביא לכך שהביטקוין יהפוך ל"מטבע". למעשה לא מן הנמנע כי ההכרה כמטבע תתקבל ל"מטבע וירטואלי" אחר. זהו אינו מצב הדברים כיום ועוד רחוקה הדרך לשם. הערעור נדחה.