מדריך היערכות במסים

1.13.24 ע"א 4377/17 חנניה גיבשטיין ואח' נ' מע"מ רחובות – החבות במע"מ בגין עסקת מכר מקרקעין בידי יחידים

האחים בצלאל, שלמה וחנניה גיבשטיין (להלן: "האחים גיבשטיין"), ירשו בשנות השמונים קרקעות בדרום הארץ ובמרכזה, והקימו שותפות לא רשומה לה נפתח תיק עוסק במע"מ. בין השנים 1993 ל-2008 ביצעו האחים 10 עסקאות מקרקעין, ובין השאר מכרו בשנת 2005 מקרקעין בפרויקט פארק צמרת בתל אביב (להלן: "המקרקעין"), לקבוצת רכישה תמורת כ-106 מיליון ₪. מכירת המקרקעין לא דווחה למע"מ ולא שולם מע"מ בגינה, ומנהל מע"מ רחובות חייב את המערערים במע"מ בסך של כ-16 מיליון ₪ בגין העסקה.

בית המשפט בוחן את העסקה בהתאם למבחני הפסיקה שנועדו לאבחן האם עסקה נעשתה כחלק מעסק אם לאו. כך, קובע בית המשפט כי לאחים היו ידע ובקיאות במקרקעין, וכמו כן ביצעו בשנים הללו מספר רב של עסקאות מקרקעין, ואף פעלו לשם קידום השבחת הקרקעות. לפיכך, פסק בית המשפט המחוזי, ולאחר מכן אשרר זאת בית המשפט העליון, כי מכירת הקרקע נעשתה במהלך "עסק" של סחר במקרקעין, ולפיכך חייבת במע"מ.