מדריך היערכות במסים

1.13.23 פרוטוקול מתקן לאמנת מס ישראל בריטניה

 

פרוטוקול מתקן לאמנת המס הקיימת בין ישראל לבריטניה נחתמה בראשי תיבות ביום 2 באפריל 2009 וטרם נכנסה לתוקף. במסגרת האמנה החדשה נקבעו שיעורי ניכוי מס במקור חדשים והקלות נוספות, לרבות: ריבית – 5% ופטור במקרים מסוימים; תמלוגים ורווח הון – פטור על תמלוגים ורווח הון במדינת המקור; דיבידנדים – פטור באחזקה מהותית ו-5% במקרים אחרים. הפרוטוקול המתקן יכנס בינואר לשנה העוקבת לאחר אשרורו על ידי שתי המדינות.