מדריך היערכות במסים

1.13.21 קיזוז הפסדים בין חברות ,LLC וסדר קיזוז הפסדי הון מחו"ל ע"מ 1861-07-17 פסק דין אפרים גרינפלד ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1

פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי ביום 26 בפברואר 2019 דן בשלושה ערעורים (אפרים גרינפלד, יעקב זרם ואפרים סקמסקי להלן: "המערערים") כאשר בית המשפט המחוזי איחד את הדיון בעניינם המחלוקות העיקריות שהתגלעו בניהם לבין פקיד שומה ירושלים 1 (להלן: "המשיב") היו דומות. המחלוקת הראשונה הייתה שיעור המס שיחול על רווחי ההון בגין המרכיב הרווחים ראויים לחלוקה.

עניינה של המחלוקת השנייה, נוגעת לערעורים מטעם גרינפלד וסקמסקי בלבד, הוא לגבי קיזוז הפסדי הון מחו"ל מול רווחי הון שנצמחו באותן שנים בחו"ל. את יתרת ההפסדים מחו"ל קיזזו מול רווחי ההון שנצמחו להם מניירות ערך בישראל, מבלי שקיזזו קודם לכן את ההפסדים מול ריבית ודיבידנד מניירות ערך שנצמחו בחו"ל (למערערים היו זיכוי חו"ל בגין הכנסות אלו). בפסק הדין נקבע כי, כי בכול הנוגע לקיזוז הפסדי הון מחו"ל, עדיפה הפרשנות של המשיב על פרשנות המערערים ולכן דחה את טענות המערערים.

הסוגיה השלישית נוגעת לערעורו של גרינפלד בלבד, ועניינה תאגידים בתחום הנדל"ן בארה"ב המאוגדים כ-LLC . גרינפלד קיזז הפסדים מתאגידים מפסידים כנגד הכנסה חייבת שנוצרה לו בתאגידים רווחיים. השופט דחה את טענתו של המערער בעניין קיזוז הפסדי ה-L.L.C מול רווחי ה-L.L.C אחרים.