מדריך היערכות במסים

1.13.20 בחינת תושבות ומרכז החיים פסק דין בר רפאלי ע"מ 6418-02-16 רפאלי נ' פקיד שומה כפר סבא

אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בלוד ביום 11 באפריל 2019 בפסק הדין נדונה שאלת התושבות של בר רפאלי בשנים 2009-2010 תוך בחינת הפרמטרים המוזכרים בפקודת מס הכנסה במבחן מרכז החיים. בפסק הדין, נקבע כי המערערת, אזרחית ישראלית שנולדה וחיה בישראל, ואינה תושבת מס בשום מדינה אחרת, לא הצליחה להרים את נטל הראיה ולשכנע כי זיקותיה הן למדינה מחוץ לישראל. לפיכך נקבע, כי מרכז חייה של המערערת היה בישראל ויש לראות בה “תושב ישראל” בשנות המס שבערעור.