מדריך היערכות במסים

1.13.16 בחינת איגוד מקררקעין – ו"ע 60313-11-17 אייוגה בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין – אזור מרכז

ביום 23.2.2019 ניתן פסק-דין חשוב ביותר של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין אייוגה בע"מ.

חברת אייוגה בע"מ (להלן: "העוררת") הינה אחת מבעלי המניות בחברת לומינה יזום בע"מ (להלן: "לומינה"), המהווה אחת מבין מבין מספר חברות שהתאגדו לשותפות לצורך ייזום פרויקט תמ"א 38 (להלן: "השותפות"). במהלך 2013 התקשרה השותפות בהסכם תמ"א, המכיל מספר תנאים מתלים עם רוב בעלי הזכויות במקרקעין. במהלך שנת 2016 העבירה אחת מבעלי המניות בלומינה לעוררת את כל מניותיה בלומינה בתמורה לערכן הנקוב, טרם התקיימות התנאים המתלים בהסכם התמ"א (להלן: "עסקת המניות").

השאלות שנדונו בפני הוועדה:

האם השותפות והחברות בה הן איגוד מקרקעין והאם עסקת המניות חייבת במס?

 

נקבע, כי מאחר וטרם התקיימו התנאים המתלים במועד מכירת המניות, לא החזיקה השותפות בזכות במקרקעין ועל כן החברה שמכרה את המניות ואשר החזיקה בשותפות, לא החזיקה אף היא זכות במקרקעין. לפיכך, כל עוד לא התקיימו התנאים המתלים, השותפות אינה מהווה איגוד מקרקעין והעברת המניות אינה חייבת במס רכישה בידי העוררת.

האם יום המכירה בעסקה נדחה גם לגבי הדיירים שעשו שימוש בפטור האישי ולא בפטור הספציפי לתמ"א לפי פרק חמישי 5 לחוק?

 

נקבע, כי העובדה שחלק מהדיירים ביקשו לעשות שימוש בפטור האישי לא יכולה לשנות את מהות ההתקשרות בעסקת התמ"א ואינה רלוונטית להכרעה בערר. מדובר בעסקת תמ"א ולכן סעיף 49לב לחוק מיסוי מקרקעין, הדוחה את יום המכירה, חל לגבי העסקה בכללותה.