מדריך היערכות במסים

 

1.13.13 האם חברה המוכרת מקרקעין רשאית לבקש כי המס שנצמח לה על השבח ישולם בפריסה על פי סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963? ע"א 3012/18, מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' טוונטי האנדרד נהריה בע"מ ואח'

ביום 4 ליולי 2019, ניתן פסק דין, על ידי כב' השופטים א. חיות, ח. מלצר וא. שטיין, בבית המשפט העליון בשיבתו כבית משפט לערעורים אזרחים בקשר לפריסת מס שבח בהתאם להוראות סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין.

פסק דין כאמור ניתן לאחר ערעור של מנהל מיסוי מקרקעין חיפה על פסק דין של וועדת הערר ליד בית המשפט המחוזי, לאחר שזו הגיע למסקנה כי אין בלשון סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין או בתכליתו עיגון לשלילת זכותה של חברה המוכרת מקרקעין ברווח לבקש פריסת מס.

בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע כי הזכאות לפריסת השבח הריאלי לפי סעיף 48א(ה)(1) לחוק מיסוי מקרקעין נתונה לנישומים יחידים בלבד, ולא לחברות. למסקנה האמורה הגיעו שופטי הרוב על יסוד פרשנות תכליתית של דיני המס, ואילו דעת המיעוט הגיעה לפרשנות זו על יסוד פרשנות רב-תכליתית.