מדריך היערכות במסים

1.13.12 ביטול עסקה לפי סעיף 102 לחוק בחלוף 20 שנה מיום החתימה על ההסכם המקורי – ו"ע (מחוזי נצ') 2359-10-18 פרימן נ' מנהל מסמ"ק נצרת

העוררים הגישו בקשה לביטול עסקה משנת 1997, 20 שנה לאחר ההתקשרות בהסכם, לאחר שהגיעו להסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין בו הסכימו על הביטול. המנהל דחה את הבקשה. ועדת הערר קיבלה את הערר ומצאה כי העוררים הוכיחו שהעסקה לא נקלטה בקרקע המציאות וכי הביטול הוא אמיתי.